Product Tag - Cây Phát Tài Khúc

  • cây phát tài khúccây phát tài khúc 3

    Cây Phát Tài Khúc Để Bàn

    0 out of 5

    Cây phát tài khúc sinh trưởng tốt và xanh quanh năm. Cây có thể trồng cả trong đất và nước. Chồi non lên từ đầu khúc thân mang ý nghĩa đem tài lộc về nhà